Lite om rallyspecial


Det finns en form av rally som kallas för rallyspecial. Detta är en form av blandning mellan rallyspring och rally. Inom rallyspecial ligger oftast startplatsen och målet på samma plats och man brukar köra i högst två minuter per lopp. Det förekommer dock även inom rallyspecial att start och mål befinner sig på olika platser. Denna typ av rally uppstod väldigt amatörmässigt på bakgator och parkeringsplatser där man byggde banor med hjälp av till exempel tunnor eller vad som helst som kunde vara i vägen för förarna. Det förekom också väldigt ofta att man skulle göra någon typ av tvär vändning under loppets gång.

Rallyspecial som sport har dock utvecklats väldigt mycket och det är stor skillnad mellan hur det såg ut vid början och hur det ser ut nu för tiden. Idag kör man mest på korta specialsträckor och man använder sig inte lika mycket av hinder. Det beror delvis på att bilarna idag inte lämpar sig lika mycket eftersom man ofta använder sig av fyrhjulsdrivna Volvobilar. Rallyspecial sker vanligen på en utsatt tid. Det vill säga att man kanske har 15 minuter på sig att ta sig från en punkt till en annan. Då gäller det att komma så nära exakt 15 minuter som möjligt och alltså inte att köra för snabbt eller för långsamt för den delen. Man får avdrag på sina poäng beroende på hur långt man är från måltiden.

Rallyspecial har troligen utvecklats som en form av träning för större arrangemang inom rallysporten. Detta kan man till exempel se på att man ofta ska öva på att sicksacka mellan olika föremål och att det gäller att kunna svänga kraftigt men ändå hålla sig inom en viss tidsram. Det är dock svårt att exakt definiera vad rallyspecial är eftersom det kan se ut på så många olika sätt. Men ett sätt att göra det på är att det så gott som alltid ingår ett särskilt moment som inte brukar ingå i andra typer av rally. Tävlingarna brukar också vara kortare och kan ske i olika etapper. Rallyspecial är inte så stort internationellt sett men den har växt sig ganska så stor i Sverige och Norden och det anordnas många tävlingar runt om i landet både på professionell och mer amatörmässig nivå.