Olika typer av rally


I grunden finns det två olika sorters rally, man brukar dela upp dessa i vägrallyn och i stegrallyn. Stegrallyn har varit det som dominerat i den professionella skåran av sporten och utspelas på avstängda vägar där det gäller att köra så fort som möjligt, vägarna och underlaget kan variera kraftigt och kan bestå av allt från sand till snö och is. Man vill gärna ha så mycket olika underlag som möjligt för att utmaningen ska bli så stor som möjligt och eftersom man vill se vad de olika bilarna klarar av. Stora event drar väldigt stor publik i Asien, Europa och Australien och de utspelas ofta i väldigt vackra naturmiljöer.

Vägrally är dock det som är den ursprungliga formen och den hålls på vanliga motorvägar. Då är det dock vanligt att man inte tävlar i hastighet utan det är vanligt att man ska fokusera på att hålla sig inom en viss tid och att se till så att man följer banan på rätt sätt. Dessa typer av rally körs numera dock mest på amatörnivå.

De tidiga rallyn som anordnades kallades på engelska för trials och gick ut på att köra så fort som möjligt upp för klippor och svåra miljöer i uppförsbacke.

Det fanns även något som kallades för minirally som bestod av att man körde småsträckor. Numera gör man dock inte skillnad mellan dessa rally och vanliga rallyn. Rallysprint är en annan variant där man kör samma sträcka flera gånger vilket innebär att banan man kör på är mindre. Detta är tack vare detta en stor publikvariant eftersom det innebär att man inte behöver ta sig långa sträckor hela tiden för att följa med i rallyt.